aslında

adv. actually, in fact, originally, essentially, basically, primarily, au fond, at bottom, at heart, indeed, in first place, in reality, really, in sober fact, substantially, verily, in very deed, virtually
--------
pron. in itself
* * *
1. actually 2. as a matter of fact 3. essentially

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • aslında — zf. Asıl olarak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çürük tahta çivi tutmaz — aslında yaramaz olan veya sonradan o duruma getirilen şeyi, ne kadar uğraşsanız da işe yarar duruma getiremezsiniz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • burslan — aslında bebür denen hayvan; erkek ad ı III, 418 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • tigin — aslında köle anlamına iken sonra hakan oğullarına verilen ungun I, 355,357, 413; III, 368 bkz: tegin …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • AN-ASL — Aslında, hakikatında, aslından …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • DÂR-I RİDDE — Aslında Müslim iken sonradan irtidâd eden veya bir zaman İslâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulundukları yer.(Darürridde, yani: Mürtedlerden müteşekkil bir taifenin istilâ ederek hakimiyetleri altına aldıkları… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HADD-İ ZÂTINDA — Aslında. Yaradılışında …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • HIRZ-I BİGAYRİHÎ — Aslında eşya saklamaya mahsus olmayan, izin almadan girilebilen ve konacak malların yanında muhafızı olan yer. (Yol, mescid, meydan gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • LİGAYRİHÎ HARAM — Aslında helâl olup, başkasının hakkı olduğu için veya neticeleri itibarı ile haram olan şey. Meselâ cuma namazı esnasında ticaret yapmak gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜBTEDE' — Aslında yok iken yeni çıkmış olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İSHAN — Aslında kalınlık demek olan sihan ve sehânetten kalınlaştırmak demektir. Siklet de sehanetin lâzımı olmak itibariyle: Falan kimseyi, hastalığı veya yarası ağırlaştırdı, yerinden kımıldatmaz etti. mânâsına İshanehül maraz evilcerh denilir. Harbde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.